skoljobb.se

Nyheter

Flexibel skolstart ingen hit för regeringen

Jan Björklund sågar Regeringens förslag och stöttas av Skolverket, Sveriges Skolledarförbund och Skolinspektionen.

Regeringens förslag angående flexibel skolstart får kraftig kritik från alla tyngre remissinstanser. Inte heller utbildningsminister Jan Björklund stöder förslaget.

Såväl Skolinspektionen som Skolverket och Sveriges skolledarförbund sågar förslaget med flexibel skolstart, som inte ens stöds av utbildningsminister Jan Björklund. Detta visar en genomgång som Svenska Dagbladet har gjort.

Skulle ge sämre förutsättningar för barnen
Kritiken bygger bland annat på att försöket skulle gå emot aktuell forskning, och ge sämre förutsättningar för barnens utveckling, såväl kunskapsmässigt som socialt.

– Jag menar att vi nu bör lägga ned hela den här tanken. Flexibel skolstart kommer att leda till en väldig röra på lågstadiet, och det förlorar barnen på, säger Jan Björklund till tidningen.