skoljobb.se

Nyheter

För lite personal på fritis i Gävle

Efter att Skolinspektionen granskat fritidshemmen i Gävle konstaterar myndigheten att det är alldeles för få anställda i kommunen.

Efter att Skolinspektionen granskat fritidshemmen i Gävle konstaterar myndigheten att det är alldeles för få anställda i kommunen.

Skolinspektionen skriver i sin rapport att Gävle kommuns fritidshem har betydligt fler barn per fritidsgrupp än riksgenomsnittet, och dessutom fler barn per anställd.

Enligt skollagen ska fritidshemmen komplettera utbildningen i skolan. Men enligt Skolinspektionens granskning saknar personalen på flera fritidshem i Gävle tid att planera tillsammans med skolans personal. 


Läs även: