skoljobb.se

Nyheter

För lite undervisningstimmar inom hälsa

Efter en granskning från Skolinspektionen konstaterar myndigheten att många skolor har brister i undervisningen i idrott och hälsa.

Efter en granskning från Skolinspektionen konstaterar myndigheten att många skolor har brister i undervisningen i idrott och hälsa.

Idrott och hälsoundervisningen ska innehålla rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse, men det är många skolor som enbart har undervisningen på fysiska aktiviteter.

Lärarna behöver utveckla fler arbetssätt för att variera undervisningen, och ge eleverna den mängd undervisning de har rätt till enligt kursplanen.

Skolinspektionen granskade 36 grundskolor.