skoljobb.se

Nyheter

Föräldrar är nöjda med skolan

87 procent av föräldrar till friskoleelever och 74 procent av föräldrar till elever som går i kommunala skolor var helt eller delvis nöjda med skolorna.

En ny undersökning som Novus gjort av uppdrag av Lärarförbundet visar att föräldrar är i dag mer nöjda med sina barns skolor än för tre år sedan. 

87 procent av föräldrar till friskoleelever och 74 procent av föräldrar till elever som går i kommunala skolor var helt eller delvis nöjda med skolorna. 855 intervjuer gjordes.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger till Rapport att hon är mycket positiv och att med tanke på läget med försämrade resultat för den svenska skolan så är detta ett gott betyg.