skoljobb.se

Nyheter

Föräldrars utbildning spelar roll

Bättre resultat av elever med utbildade föräldrar

En rapport från Skolverket visar att de elever med föräldrar som har en högre utbildningsnivå har enklare att klara nationella proven. 

Elever med föräldrar vars utbildning endast är på grundskolenivå har färre än varannan klarat samtliga delprov i matematik. Resterade elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning klarar proven med 80 procent.