skoljobb.se

Nyheter

Forskarcenter föreslås av Lärarförbundet

Ett nytt nationellt center för att stärka kopplingen mellan forskningen och skolan bör inrättas. Det förslaget har utbildningsdepartementet fått av Lärarförbundet.

Ett nytt nationellt center för att stärka kopplingen mellan forskningen och skolan bör inrättas. Det förslaget har utbildningsdepartementet fått av Lärarförbundet.

Lärarförbundet och flera andra organisationer vill att förslaget ska komma med i den nya forskningspropositionen som utbildningsdepartementet skriver på.

Nationella centret ska bland annat:
• Främja forskningsintresset i förskolor och skolor.
• Främja erfarenhetsutbyte.
• Värdera och sprida forskningsresultat och ge stöd till att de kommer till användning.
• Identifiera forskningsbehov och styra resurserna till dessa behov.

Centret ska ledas av staten och samverka med andra skolaktörer.

Läs även: