skoljobb.se

Nyheter

Forskare struntade att meddela föräldrarna

Datainspektionen kräver samtycke från föräldrarna till alla 17 000 elever som medverkade i studie

Datainspektionen kräver samtycke från föräldrarna till alla 17 000 elever som medverkade i studie.

Forskarna vid Linköpings universitet skulle göra en undersökning om diabetes. Totalt var det 17 000 elever som deltog och enligt universitetet har skolorna åtagit sig att förmedla informationen om studien till elevernas föräldrar. Föräldrarna ska kontakta skolan om de vill att sitt barn inte skulle delta i studien stod det i informationen.

En förälder hävdade att han aldrig samtyckt till att hans dotter skulle delta och anmälde därför forskarna till Datainspektionen.

Nu slår Datainspektionen fast att forskarna brutit mot personuppgiftslagen och kräver att de samlar in ett tydligt samtycke från föräldrarna till alla de 17 000 barn som har varit med i studien.