skoljobb.se

Nyheter

Fortsatta satsningar på elevhälsan

Skolverket delar, som en del i en fortsatt satsning, ut 46 MKR till över 200 skolor - över 625 miljoner, för att förbättra elevhälsan.

Skolverket delar, som en del i en fortsatt satsning, ut 46 MKR till över 200 skolor - över 625 miljoner, för att förbättra elevhälsan.

Pengarna ska bland annat gå till mer personal, utbildning och material.