skoljobb.se

Nyheter

Friskolornas vinster åter på tapeten

På kongressens sista dag diskuterades ett ämne som under en lång tid varit väldigt hett i Svensk skoldebatt, friskolornas möjlighet till att plocka ut vinster.

På kongressens sista dag diskuterades ett ämne som under en lång tid varit väldigt hett i Svensk skoldebatt, friskolornas möjlighet till att plocka ut vinster.

Debatten på kongressen gällde mer specifikt vad Lärarnas Riksförbunds ställningstagande ska vara när det gäller vinstmöjligheter för friskolor.
Utskottets ansåg att kongressen ska formulera förbundet ställning som ”att friskolornas möjligheter att dela ut vinst till ägarna ska begränsas och eventuellt överskott ska i första hand återinvesteras i verksamheten och därmed komma eleverna och lärarna till del.”

Somliga debattörer ville se en mer hårdför linje, men lärarnas kongress valde, efter att ärendet bordlagts två gånger under dagen, att gå på utskottets linje.