skoljobb.se

Nyheter

Gotländska bakom nytt utbildningsmaterial för lärare

Nytt utbildningsmaterial ska hjälpa lärarna att göra eleverna mer medvetna om jämställdhet

Nytt utbildningsmaterial ska hjälpa lärarna att göra eleverna mer medvetna om jämställdhet. Bakom metoden står Karin Mansler, lärare på Gotland.

Karin lätt eleverna skriva korta berättelser som sedan lästes upp anonymt, medan barnen gissade om det var en pojke eller flicka som skrivit dem.

- Det vara stora skillnader. Pojkarna skrev gärna om sporthändelser och om att vinna medans tjejerna skrev om djur, utseende och om känslor.

Dessa övningar ledde till diskussioner.

- Barnen fick efter att lyssnat på berättelserna reflektera över hur man skapar kön. Det är inte alltid givet att killar gillar blått och tjejer rosa, men omgivningen gör att barn tror att det ska vara så. Huvudpoängen med övningar är inte att läraren ska stå och leda diskussionen, utan att barnen själva kommer fram till slutsatser, säger Karin Mansler,

Karin Mansler tillämpade metoden under ett år innan eleverna fortsatte till andra skolor och klasser för att gå på högstadiet.

- Jag hann se en början på en förändring. De väcktes och fick möjlighet att ifrågasätta.

Metodhäftet ska i första hand spridas bland rektorsområdena på Gotland, men det finns även förhoppningar om att sälja in det till skolor på fastlandet.