skoljobb.se

Nyheter

Grennaskolan får sänkt bidrag

Grennaskolan har precis som Lundsberg och Sigtuna erhållit felaktiga bidrag från skolverket - nu straffas de genom sänkt bidrag.

Grennaskolan har precis som Lundsberg och Sigtuna erhållit felaktiga bidrag från skolverket - nu straffas de genom sänkt bidrag.

Skolverket har tagit beslutet efter att Grennaskolan har lämnat in uppgifter gällande elevantal och elevbakgrund.