skoljobb.se

Nyheter

Hälften når kunskapsmålen på Bokelundsskolan

Bara hälften av eleverna på Bokelundsskolan i Araby, som ligger i Växjö, når kunskapsmålen.

Bara hälften av eleverna på Bokelundsskolan i Araby, som ligger i Växjö, når kunskapsmålen.

- Vi har misslyckats, det är bara att erkänna, säger Thomas Berglund förvaltningschef på skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö .

Bokelund har under 2000-talet blivit en skola där i stort sett samtliga elever har utländsk bakgrund och ett annat modersmål än svenska. Enligt Skolverkets statistik har 92 procent av eleverna utländsk bakgrund, rektorn Cecilia Wallinder säger att andelen är ännu högre.

Drygt 400 elever från förskoleklass upp till och med årskurs sex är hänvisade till Bokelundskolan på Araby. Bara hälften av dem går där. Den andra hälften, de 200 eleverna, har föräldrarna valt att placera på andra skolor.

– Det är ett tydligt underkännande av Bokelundskolan. En mycket kraftfull signal om att det är någonting som inte står rätt till, säger Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Av eleverna på Bokelundsskolan är det bara femtio procent som når upp till kunskapsmålen. Hälften har alltså inte de kunskaper de har rätt till och borde ha i engelska, i matte, i svenska som andraspråk.

– Det finns en stor vilja bland lärarna, men de känner att tiden inte räcker till. Varenda sak vi gör här tar dubbelt så lång tid. I kontakten med föräldrarna måste vi använda oss av tolk. Och det tar tid, säger Cecilia Wallinder.

Skol- och barnomsorgsnämnden har beslutat att tio miljoner ska gå till Arabyområdet i hopp om att läget kommer att förbättras. De tio miljonerna är fördelade på fyra år och kommer också fördelas mellan de tre förskolorna, Arabyskolan, Bokelundskolan och fritidsgården i området.

Rektorerna ska i mitten av juni presentera ett förslag för nämnden hur de vill använda pengarna.