skoljobb.se

Nyheter

Hårdare straff för skolk

Ny utredning från regeringen för att se över kopplingen mellan studiebidraget och en familjs övriga bidrag.

Ny utredning från regeringen för att se över kopplingen mellan studiebidraget och en familjs övriga bidrag. ”Det är inte rimligt att indraget studiemedel får konsekvenser som drabbar en hel familj”, säger Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister.

Kopplingen mellan bidragen har varit känt sedan länge, men det är först nu regeringen tar tag i frågan. Med start vid årsskiftet ska utbildningsdepartemenet göra en bred översyn.

- Jag kan inte svara på varför det inte har gjorts tidigare, jag har bara varit ansvarig i ett år. Men nu tar vi tag i detta och utredningen ska titta på studiemedlen i sin helhet. Vi har haft studiestödslagstiftningen sedan 1964 och det är dags att modernisera den, säger Nyamko Sabuni till DN.

Många har svårt idag att betala tillbaka de pengar som CSN kräver tillbaka när det uppdagas att eleven inte gått i skolan.  25 procent av återkraven hamnar hos Kronofogden enligt CSN. Nyamko Sabuni menar att det beror på uppfattningen att eleven kan skolka 20 procent av tiden innan skolan behöver reagera.

– Den här signalen som lagen skickar har lurat många elever in i en skuldfälla. Just därför måste vi få en utredning säger hon.
Vilka ändringar i bidragssystemen som utredningen kan resultera i vill inte Nyamko Sabuni spekulera i.

– Det måste utredningen återkomma till. Men regeringens inställning är att det inte ska drabba familjens ekonomi.