skoljobb.se

Nyheter

Höga radonvärden i skola

Kulturskolan i Östersund kan tvingas stänga efter att man sett att det är höga radonvärden i lokalerna.

Kulturskolan i Östersund kan tvingas stänga efter att man sett att det är höga radonvärden i lokalerna.

-       - Går inte att fortsätta med dessa förhållanden säger Alastair Cochrane, Lärarförbundets skyddsombud på skolan.

Alastair bor i närheten av skolan och när han märkte att det var höga halter av markradonvärden i sitt eget hus, beställde han en egen mätning av ett företag i Uppsala. Det var ett skrämmande resultat för personalen.

I studiolokalen, där en lärare har arbetat i tolv år, uppmättes nästan 2 900 becquerel att jämföra med gränsvärdet för offentliga lokaler på 200.

Han har skickat Uppsala-mätningen till kommunen och OSD:s ledning och förväntar sig ett skyndsamt möte.
   – Jag vet inte om vi kan öppna på måndag.
Ett beslut om stängning kan, enligt Alastair Cochrane, tas av  huvudskyddsombudet i samverkan med Arbetsmiljöverket.

Antalet sjuka har ökat och om de drabbade kan relateras till radonet vet ingen.

– Det är omöjligt att bevisa att ett visst cancerfall hänger ihop med ett visst miljöproblem, säger Alastair Cochranel.

Läs även: