skoljobb.se

Nyheter

Högskola får ansvar över nationella historieprovet

Skolverket har gett lärarutbildningen på Malmö högskola i uppgift att ta fram underlag för de nya nationella proven i historia för årskurs nio.

Skolverket har gett lärarutbildningen på Malmö högskola i uppgift att ta fram underlag för de nya nationella proven i historia för årskurs nio.

Malmö högskola tillsammans med Karlstads universitet får ansvar för hela kunskapstestet för omkring 25 000 niondeklassare.

– Det innebär att den forskning som vi bedriver kring bedömning och betyg får en rejäl skjuts framåt i och med den efteranalys som följer på provresultaten. Dessutom tvingas vi svara på den svåra frågan om vad som bra och mindre bra historia, skriver lektor Per Eliasson, ansvarig över historielärarutbildningen på Malmö högskola, på högskolans webbplats.

”Historiemedvetande”, begreppet som är med i den nya kursplanen i historia, är något som ska genomsyra utbildningen. Det innebär ett systematiskt arbete med tre frågor: kunskap om historia, om hur historia skapas och slutligen om hur historia används runt omkring oss i samhället och av oss själva. Källkritik och research betonas också tydligare, liksom progressionen från första klass i grundskolan till årskurs tre i gymnasiet.