skoljobb.se

Nyheter

Idag: Dom om tvillingarna som felaktigt sats i särskola

I dag avkunnar Malmö tingsrätt sin dom i målet om de två tvillingbröder från Vellinge som hävdar att kommunen felaktigt satte dem i särskola under fem år.

I dag avkunnar Malmö tingsrätt sin dom i målet om de två tvillingbröder från Vellinge som hävdar att kommunen felaktigt satte dem i särskola under fem år.

Pojkarna som idag är 23 år anser, tillsammans med deras ombud Magnus Dillcrona, att kommunen har agerat vårdslöst. Tvillingarna säger att de inte har drivit saken i första hand för att få ut ett skadestånd, utan för att få upprättelse.

TT