skoljobb.se

Nyheter

Indraget studiebidrag för några timmars skolk

Sveriges gymnasieskolor får från och med årsskiftet möjligheten att rapportera in skolkare i ett tidigt skede till CSN. Gränsen låg tidigare vid 20 procent.

Sveriges gymnasieskolor får från och med årsskiftet möjligheten att rapportera in skolkare i ett tidigt skede till CSN. Gränsen låg tidigare vid 20 procent.

Förra året fick 16 200 elever indraget studiebidrag på grund av skolk. De riktlinjer som finns idag innebär att skolorna får rapportera när skolkare har varit bort 20 procent under studieperioden.

De nya riktlinjerna som börjar gälla från den 1 januari 2012 innebär att skolan kan rapportera skolk när den olovliga frånvaron är mer än några timmar.

- Sannolikt gör detta att fler skolkare kommer att rapporteras in till oss. Det gör att vi hinner stoppa utbetalningarna i tid och eleverna får de pengar de har rätt till, säger Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör vid CSN..