skoljobb.se

Nyheter

Inga garantier för näringsrik mat

En granskning från Skolinspektionen visar att en enda person har som regel allt ansvar för att skolmat innehåller rätt näring. Det ansvaret följs upp dåligt enligt undersökningen.

 

En granskning från Skolinspektionen visar att en enda person har som regel allt ansvar för att skolmat innehåller rätt näring. Det ansvaret följs upp dåligt enligt undersökningen.

Myndigheten granskade 96 kommuner och 14 friskolor och hos 60 procent av skolhuvudmännen i undersökningen saknades rutiner för att garantera näringsriktighet, skriver Svenska Dagbladet.

Det är fler än i KI:s rapport i våras då knappt hälften av skolorna levde upp till kraven.

Relaterade artiklar:


D-vitamin och järn saknas i skolmaten


Miljoner ska lära skolledare mer om bra mat