skoljobb.se

Nyheter

Inga lärare i friskolornas styrelser

I en majoritet av friskolornas styrelser saknas det representanter för lärare och andra anställda

I en majoritet av friskolornas styrelser saknas det representanter för lärare och andra anställda visar en granskning. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund menar att en del friskolor har en direkt antifacklig inställning.

Anställda har sedan flera år tillbaka rätt till två representanter i styrelsen om företaget har fler än 25 anställda.

Enligt Skolinspektionen fanns det 497 fristående gymnasieskolor i Sverige. Cirka 300 av dem har fler än 25 anställda eller ingick i koncerner. Det var mindre än en tredjedel av dessa som ingick i bolag där det fanns representanter för personal i styrelsen enligt företagens egna årsredovisningar.

Metta Fjelkner menar att på en del friskolor råder en antifacklig stämning.

- Vid flera tillfällen har medlemmar kommit fram och berättat att deras arbetsgivare inte vill att de ska vara fackligt aktiva eller ens medlemmar i facket.

Granskningen gjordes av Skolvärlden