skoljobb.se

Nyheter

Inge övervakning under skoltid

Högsta förvaltningsdomstolen säger nej i två domar till kameraövervakning under skoltid. Kränkningen av den enskildes integritet är alltför stor i förhållande till behovet av övervakning, anser domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen säger nej i två domar till kameraövervakning under skoltid. Kränkningen av den enskildes integritet är alltför stor i förhållande till behovet av övervakning, anser domstolen.

Datainspektionen krävde att två skolor i Stockholm skulle ta ner sin kameraövervakning under skoltid. Utbildningsnämnden i Stockholm har motsatt sig det kravet och har drivit frågan genom hela rättssystemet.

Länsrätten och kammarrätten står på Datainspektionens sida och Högsta förvaltningsdomstolens två vägledande domar kan innebära att det nu blir svårare för skolorna att få tillstånd till kameraövervakning inomhus.

Läs även:

Kameraövervakning ska granskas av Länstyrelsen

Olaglig övervakning i Malmö