skoljobb.se

Nyheter

Inget skolbibliotek, då får du avslag från Skolinspektionen

Flera avslag för friskolor från Skolinspektionen med motivering att de saknar bibliotek.

Flera avslag för friskolor från Skolinspektionen med motivering att de saknar bibliotek.

Den nya skollagen säger att elever ska ha rätt till bibliotek. 

- Det är en tydlig lagstiftning. Elever ska ha rätt till bibliotek, som i lagtexten definieras som en resurs av medier och information som kan integreras i den dagliga pedagogiska verksamheten, säger Eva Andersson, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Eva Andersson menar att många skolor inte känner till den nya lagändringen, det räcker inte att ha ett bibliotek under uppbyggnad. Ska vara klart långt innan skolstart.