skoljobb.se

Nyheter

Internatskolor kan tappa sina gynnsamma särregler och extra bidrag

Regeländringen kan innebära att skolorna förlorar stora intäkter.

De tre riksinternatskolorna Sigtuna, Lungberg och Grennaskolan får mer i bidrag än andra skolor och de får dessutom ta ut avgifter för undervisning, trots att de samtidigt tar emot kommunal skolpeng.

Det vill utbildningsminister Jan Björklund ändra på nu när en fjärde skola ansökt om att bli riksinternat.

- Jag har inga invändningar mot riksinternatskolornas existens, men det bör vara samma regler för dessa skolor som för alla andra. De får nu väsentligt mycket mer pengar än vad andra får och det är inte försvarbart. De har gått i gräddfil i regelverket, säger Jan Björklund till TT.

Regeländringen kan innebära att skolorna förlorar stora intäkter.