skoljobb.se

Nyheter

IT-system i Göteborg olagliga

Det är IT-systemet Hjärntorget som används i kommunens skolor som nu väcker debatt, rapporterar lokala medier. I systemet finns information om elevers hälsa, skyddade identiteter och andra känsliga personuppgifter.

 

Det är IT-systemet Hjärntorget som används i kommunens skolor som nu väcker debatt, rapporterar lokala medier. I systemet finns information om elevers hälsa, skyddade identiteter och andra känsliga personuppgifter.

Enligt Stadsrevisionen finns det risk för att känslig information hamnar i fel händer och att skolorna bryter mot offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. Kommunen meddelar att systemet ska ses över.