skoljobb.se

Nyheter

Jämställdhetssatsningar i skolan fruktlösa

Åren 2008-2010 gjorde regeringen en miljardsatsning för att råda bukt med jämställdhetsproblemen i skolan, trots det så har inte skillnaderna mellan flickor och pojkars betyg och resultat minskat.

 

Åren 2008-2010 gjorde regeringen en miljardsatsning för att råda bukt med jämställdhetsproblemen i skolan, trots det så har inte skillnaderna mellan flickor och pojkars betyg och resultat minskat.
Och faktum är att forskarna varken vet exakt vad skillnaden beror på, eller hur man på något enkelt sätt kan minska dem.

Ett av målen med regeringens miljardsatsning på jämställdhet mellan 2007 och 2010 var att Skolverket skulle arbeta med pojkars lägre resultat. Men – de skulle också jobba med att flickor är mer utsatta och mår sämre i skolan.
Alla skolor fick information och material och 5 000 lärare utbildades. Dessutom sjösattes 244 projekt med sammanlagt tiotusentals berörda elever.
Trots fortsatta projekt på området så är betygsskillnaden mellan pojkar och flickor i grundskolan i dag lika stor som innan satsningen.

Även i andra länder har pojkar sämre resultat och i Storbritannien och USA har debatten lett till krav på mer könsuppdelad undervisning, en uppdelning som oroar vissa forskare eftersom man inte vet om det hjälper. Deras farhåga är att det ökar de könstereotypa attityder som misstänks vara en orsak till att pojkar halkar efter.