skoljobb.se

Nyheter

Jan Björklund vill minska segregationen mellan skolor

Jan Björklund har nyligen presenterat ett nytt reformpaket emot segregationen i den svenska skolan, bland annat nya räknesätt.

Jan Björklund har nyligen presenterat ett nytt reformpaket emot segregationen i den svenska skolan, bland annat nya räknesätt.

Som följd av att snittåldern på de nyanlända som kommer till Sverige har det blivit svårare för nyinvandrade att hänga med i skolan. Bara drygt 60 procent av elever födda utomlands nådde gymnasiebehörighet 2010.

I och med att invandringen ser annorlunda ut idag än tidigare måste man nu bemöta den på nya sätt också.

– Vi är fast beslutna att åtgärder måste vidtas för att de här eleverna ska klara sig bättre i det svenska skolsystement, sa utbildningsminister Jan Björklund under en pressträff på tisdagen.

Regeringen presenterade ett antal förändringar och nya utredningar som ska minska segregationen i skolan och förbättra skolresultaten för utrikesfödda elever.

Regeringen vill förändra skolresultatstatistiken. Nyanlända elever inte ska räknas in i skolans statistik de första fyra åren, eftersom deras lägre resultat gör att skolor med många nyanlända får ett sämre rykte än förtjänt.

– Statistiken kan se väldigt illa ut, men skolan kan vara kanonbra ändå. Det drabbar ju många skolor i utanförskapsområden. Den här statistiken är inte rättvis, sa Jan Björklund.

– Skolverket konstaterade tidigare att ju längre man går i förberedelseklass desto längre tid tar det att lära sig språket och integrationen, sa Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister under pressträffen.

Dock innehåller reformpaketet inga nya pengar till kommuner eller Skolverket.

– Vi kan inte utesluta alls att det blir ekonomiska anslag, men där är vi inte nu. Nu sätter vi igång ett antal utredningar, sa Jan Björklund.