skoljobb.se

Nyheter

Kommuner följer inte skollagen

Var fjärde kommun följer inte den nya skollagens krav för rutiner om hantering av klagomål.

Var fjärde kommun följer inte den nya skollagens krav för rutiner om hantering av klagomål. Det finns brister hos de kommuner som försöker följa kraven skriver Svenska Dagbladet.

Det nya lagkravet infördes för att öka elevernas rättsäkerhet och skynda på utredningar av fel i skolan. En genomgång som Skolinspektionen (SI) gjort av klagomålshanteringen visar stora brister.

Skolinspektionen fick i fjol in 2 260 anmälningar om missförhållanden i skolorna, en fördubbling sedan 2009.