skoljobb.se

Nyheter

Kommuner testar nytt sätt att utvärdera skolan

Mittuniversitetet introducerar en ny modell för att knyta samman lokal skolutveckling med statlig skolinspektion.

Mittuniversitetet introducerar en ny modell för att knyta samman lokal skolutveckling med statlig skolinspektion.

Skolorna i Ånge och Bräcke kommuner är först i landet med att göra de självvärderingarna som ska möta Skolinspektionens granskningar. Gunnar Berg, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet säger att det ger en bättre balans mellan det statliga ansvarsutkrävandet och det lokala ansvarstagandet.

Just nu pågar det i båda kommunerna arbete med självvärdering. Personal från kommunens skolor har skrivit ner sina upplevelser av att arbeta på skolan. Det är några personer från varje skola som sitter i en analysgrupp och samlar in all material. Och parallellt med detta gör Skolinspektionen ordinarie granskningar.

— På det här sättet tror jag att lärare, rektorer och annan skolpersonal får mer möjlighet att påverka. Vi kommer också att kunna se vad som verkligen fungerar och inte bara det som är negativt och inte fungerar, säger Lars Thorin, utvecklingsledare i Ånge kommun.