skoljobb.se

Nyheter

Komvux-eleverna blir allt fler

Antalet elever i komvux ökade med tre procent förra året säger Skolverket.

Antalet elever i komvux ökade med tre procent förra året säger Skolverket.

Mellan 1992 och 2006 pågick kunskapslyftet, det medförde extra statsbidrag till komvux för att motverka arbetslösheten. Komvux expanderade då kraftigt.
Detta drogs sedan innan och antalet komvux-elever minskade tills 2009, sedan dess har det ökat årligen.