skoljobb.se

Nyheter

Kräver skadestånd på 120 000 kr

Lärarförbundet har stämt Stockholms stad för att inte ha gett två lärare tillsvidareanställning.

Lärarförbundet har stämt Stockholms stad för att inte ha gett två lärare tillsvidareanställning. 

De två lärarna har varit visstidsanställda och Lärarförbundet menar att de har varit anställda tillräckligt länge för att ha rätt till tillsvidareanställning.

Parterna har förhandlat på lokal och central nivå utan att kunna lösa tvisten. Lärarförbundet kräver att lärarna ska få 120 000 kronor vardera i skadestånd.