skoljobb.se

Nyheter

Lärare på särskolan kan arbeta vidare

Övergångsperiod för särskolan i legitimationsreformen förlängs till 2018. Behörighetsreglerna görs om så att alla de fritidspedagoger som vidareutbildat sig för att jobba i träningsskolan kan fortsätta som hittills.

Övergångsperiod för särskolan i legitimationsreformen förlängs till 2018. Behörighetsreglerna görs om så att alla de fritidspedagoger som vidareutbildat sig för att jobba i träningsskolan kan fortsätta som hittills.

Lärarlyftet 2 kommer dessutom att utvidgas till utbildning av speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Det beslutade riksdagens utbildningsutskott och regeringen beslutat i torsdags.

Regeringen beslutade i maj förra året att alla lärare i särskolan måste, förutom lärarexamen, ha en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning för att få fortsätta ansvara för undervisningen efter halvårsskiftet 2015.

En granskning från Lärarnas tidning visade att minst 6000, eller 80 procent av de 7500 lärarna i den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan, inte lever upp till kraven. De 200 nya speciallärare per år, som landets lärosäten räknar med att kunna utbilda, räcker inte ens för att ersätta dem som går i pension.

Ledamöterna i utbildningsutskottet har nu bestämt att förlänga övergångsperioden till 2018 för alla dem som har lärarexamen och behöver komplettera för att bli behöriga speciallärare.