skoljobb.se

Nyheter

Lärare sågar egna IT-kompetensen

Två av fem lärare tycker inte att de är tillräckligt bra på IT i skolan. Det visar en ny undersökning

Två av fem lärare tycker inte att de är tillräckligt bra på IT i skolan. Det visar en ny undersökning.

I undersökningen har lärare bedömt sin egen kompetensnivå. 42 procent av de 2 231 svarande tycker inte att de har tillräcklig IT-kompetens för det pedagogiska arbetet.

– Många lärare som vi pratade med i fokusgrupperna tycker att det är svårt att gå från gamla läromedel till nya, säger Katarina Bergshem en av projektledarna på Kairos Future som gjort studien.

Hon fortsätter:
– De tycker att det är svårt att veta var de ska leta efter digitala läromedel, och hur de ska veta om de är kvalitetssäkrade. Flera säger att det är för tidskrävande att leta och att de inte hinner med.