skoljobb.se

Nyheter

Lärarna får inge extra stöd till elever

Enligt en undersökning från lärarförbundet så har hälften av lärarna det senaste året nekats att ge extra stöd till en elev som är i behov av det.

Enligt en undersökning från lärarförbundet så har hälften av lärarna det senaste året nekats att ge extra stöd till en elev som är i behov av det.

70 procent av gymnasielärarna och 80 procent av grundskollärarna svarade att de inte kan ge tillräckligt med stöd till sina elever som behöver det.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att lärarna måste få rätten att själva ordinera extra stöd åt elever.

800 av Lärarförbundets medlemmar har svarat på enkäten.

Läs mer om: