skoljobb.se

Nyheter

Läsförståelsen hos barn minskar, datorn är boven

Barnen lägger ifrån sig böckerna och läsförståelsen minskar. Boven i dramat är det stora datoranvändandet.

Barnen lägger ifrån sig böckerna och läsförståelsen minskar. Boven i dramat är det stora datoranvändandet.

Sedan 70-talet har läsförståelsen hos svenska skolelever minskat, visar en studie som utförts av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achivement).

Monica Rosén, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet tror att den minskade läsförståelsen beror på att barnens fritidsaktiviteter har förändrats.

– Vad som sker utanför skoltiden påverkar prestationerna eftersom läsförståelsen påverkas av fritidsaktiviteterna. Det finns starka positiva samband mellan fritidsläsningen och läsprestationen.

Monica Rosén har, med stöd av Riksbankens jubileumsfond, utfört en studie som redovisar sambandet mellan barnens frivilliga nöjesläsning och deras ökade datoranvändning. Hon har använt data från IEA:s studie som också visar hur ofta barn, i det här fallet nio- och tioåringar, läser på fritiden, lånar biblioteksböcker eller sitter framför datorn.

– Det är uppenbart att barn har börjat använda datorerna långt ner i åldrarna. Det är inte unikt för Sverige men trenden är starkast här. När vi jämför länder ser vi ett starkt negativt samband mellan förändring i läsprestation och förändring i datoranvändning på fritiden, säger Monica Rosén.