skoljobb.se

Nyheter

Läsplattorna gör succé i Stockholm

Stockholm har fått mycket gott gensvar från pilotprojektet med Ipads i undervisningen. Både elever och pedagoger tycker att Ipads är ett bra vertyg.

Stockholm har fått mycket gott gensvar från pilotprojektet med Ipads i undervisningen. Både elever och pedagoger tycker att Ipads är ett bra vertyg.


13 utvalda skolor i Stockholm fick 2300 digitala läsplattor i våras vilket var en satsning på 10 miljoner kronor. Syftet med projektet var att se hur läsplattor skulle kunna fungera som ett stöd i undervisningen, särskilt för elever med särskilda behov.

Stockholms stads satsning på surfplattor har nu utvärderats i en första delrapport. Genomgående har satsningen fått ett mycket gott mottagande. Lärarna ser många intressanta möjligheter, och tycker att eleverna under den korta tid de använt läsplattor i undervisningen gjort förbättringar.