skoljobb.se

Nyheter

Löfven sätter upp mål med skolpolitiken

På lärarkongressens andra dag talade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven bland annat om ett ökat statligt ansvar för den svenska skolan.

På lärarkongressens andra dag talade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven bland annat om ett ökat statligt ansvar för den svenska skolan.

Stefan Löfven vill lagstifta om blandade klasser i skolan, en del i det ökade statliga ansvar för den svenska skolan som Löfven vill se.
Han förtydligade även att det inte är ett öppet förslag till återförstatligande.
– Vi ser en utveckling i skolan som går åt fel håll och samhället blir allt mer segregerat. Då måste landet, nationen, ta sitt ansvar och ha det i sin lagstiftning så att skolor och huvudmän sätter stopp.

Löfven är även noggrann med att pointera att svensk konkurrens i grund och botten bygger på konkurrenskraftig kompetens.
– Sveriges väg framåt är högre utbildningsnivå hos hela befolkningen. Vi konkurrerar med andra länder om kunskap och kompetens. Det är min politiska fokus. Att konkurrera med sämre villkor och lägre löner är inte ett alternativ.

Löfven var även klar med 2 punkter som han menar ska hjälpa den svenska skolan framåt.
Första målet är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Andelen som inte klarar målen ska ha halverats från tolv till sex procent år 2020.
Det andra målet är att alla vid 25 års ålder ska ha en gymnasieexamen. Även dessa negativa siffror ska halveras, från 20 till 10 procent fram till 2020. Löfven har tidigare pratat om ett utbildningskontrakt för detta.