skoljobb.se

Nyheter

Majblomman kräver svar

Majblomman vill veta vem som tar ansvar för att svenska skolbarn får glasögon.

Majblomman vill veta vem som tar ansvar för att svenska skolbarn får glasögon. Barn har rätt till hjälpmedel vid funktionsnedsättning enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Men landstingen står inte för kostnaderna.

Majblomman vill nu ha svar från Socialstyrelsen om hur myndigheten ser på synfel som funktionshinder hos barn i grundskoleåldern.

 

Barnhjälpsorganisationen  vill också att man utreder hur stort behovet är och hur det påverkar skolgången.