skoljobb.se

Nyheter

Majoriteten för statlig finansiering

60 procent svarade att det skulle gynnas av statlig finansiering medans endast 7 procent tycker att skolan missgynnas av statlig finansiering.

10 500 personer från 21 kommuner intervjuades om hur de ser på de lokala politikernas insatser, statlig finansiering, lilvårdigheter i skolan och vinster i friskolorna. 

60 procent svarade att det skulle gynnas av statlig finansiering medans endast 7 procent tycker att skolan missgynnas av statlig finansiering.

Det framgår även i rapporten att hälfen av de tillfrågade inte anser att skolorna i kommunen är likvärdiga med 85 procent instämmer i att det är nödvändigt att använda sig av legitimerade lärare. 

88 procent av vänsterblocket och 73 procent av borliga väljare vill se begränsningar för vinster inom friskolor.