skoljobb.se

Nyheter

Malmö stad förstärker för barn med skriv- och lässvårigheter

Malmö stad ska rusta upp skolornas bibliotek med syfte att skapa en miljö som stimulerar elevernas intresse för litteratur och läsning

7,4 miljoner kronor ska Malm stad sats på att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Pengarna ska användas till att köpa in de hjälpmedel som man behöver för att underlätta eleverna.

Det kan vara medel som lättlästa böcker, smartboards, skrivtavlor som är kopplade till datorer och särskilda inlärningsprogram.

Malmö stad ska även rusta upp skolornas bibliotek med syfte att skapa en miljö som stimulerar elevernas intresse för litteratur och läsning.

– Det är mycket viktigt att skolorna är välutrustade med böcker och studielokaler för att kunna ge alla barn en bra utbildning säger kommunstyrelseledamoten Carlos González.