skoljobb.se

Nyheter

Bättre läsning med läsplattor

Att skriva sig till läsande med hjälp av läsplattor och datorrer blir allt vanligare i skolan. Enligt Erica Lövgren som är läs- och skrivutvecklare i Piteå kommun gör det att eleverna tidigare klarar av att hantera olika texter.

Att skriva sig till läsande med hjälp av läsplattor och datorrer blir allt vanligare i skolan.  Enligt Erica Lövgren som är läs- och skrivutvecklare i Piteå kommun gör det att eleverna tidigare klarar av att hantera olika texter.

Att skriva sig till läsande innebär att eleverna under lektionstid får använda sig av datorer istället för penna och papper när de ska ljuda och forma sina egna texter.

– Det fantastiska är att alla kan lyckas ganska tidigt. Eleverna kan jobba med meningsfulla texter på en gång. Det är inte lösryckta bokstäver som inte hör hemma i någonting som inte har med barn att göra, utan de övar sin skrivning och läsning genom att skapa texter som de själva är intresserade av att läsa, säger Erica Lövgren till Sverige Radio.

Barnen kan fokusera på att skapa och ljuda texterna vid datorn, istället för att bara fokusera sig på att forma bokstäverna rätt och få in de i rätt ordning. 

Läs även: