skoljobb.se

Nyheter

Metta Fjelkner gläds av söktrycket till lärarutbildningarna

Söktrycket till lärarutbildningarna har ökat jämför med 2011. Det är glädjande besked säger Metta Fjelknar, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Söktrycket till lärarutbildningarna har ökat jämför med 2011. Det är glädjande besked säger Metta Fjelknar, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Det är 20 procent fler som har sökt sig till lärarutbildningar 2012 jämfört med året innan. Metta ser det som en signal på att den nya lärarutbildningen är ett steg i rätt riktning.

 - Det visar att den nya utbildningen som företeelse lockar fler studenter.

Metta säger till Skolvärlden.sen att man nu måste ännu hårdare för att öka söktrycket och attraktiviteten.