skoljobb.se

Nyheter

Metta Fjelkner vill se att kommuner prioriterar skolan mer

Uthålliga satsningar på skolan, undervisningen och lärarna måste till för att vända skolpolitikernas förtroendekris, enligt Lärarnas Riksförbunds omvalde ordförande Metta Fjelkner.

Uthålliga satsningar på skolan, undervisningen och lärarna måste till för att vända skolpolitikernas förtroendekris, enligt Lärarnas Riksförbunds omvalde ordförande Metta Fjelkner.

Tidigare i veckan släppte Skolvärlden.se resultatet av en enkät om ledarskapet i skolan.
Oroväckande resultat visade att 76 procent av lärarna har lågt förtroende för kommunernas ledarskap över skolan, 6000 lärare svarade på enkäten.

– Kommunalpolitikerna bortprioriterar skolan, lärarna märker av det och tycker inte heller att kunskapen finns för att leda skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbud.

Nästan hälften har lågt förtroende för rikspolitikernas hantering av skolfrågor och 28 procent ser brister i rektorernas pedagogiska kunskap.

Metta lyfter fram att det krävs tydliga och uthålliga satsningar på skolan, undervisningen och lärarna. Först då återfår lärarna förtroendet.

Relaterade artiklar: