skoljobb.se

Nyheter

Miljoner i fel bidrag till Lundsberg

Misstänkt bidragsfusk för nära tre miljoner kronor har uppdagats vid internatskolan Lundsberg. En hårt pressad rektor lovar att återbetala felaktigt mottagna bidrag

Misstänkt bidragsfusk för nära tre miljoner kronor har uppdagats vid internatskolan Lundsberg. 

Uppdrag granskning i SVT avslöjar att skolan 2008–2011 fick 41 felaktigt utbetalda statsbidrag för elever vars föräldrar angetts som stadigvarande boende utomlands.
I själva verket bodde en eller båda föräldrarna kvar i Sverige, vilket bara borde ha berättigat Lundsberg till vanlig kommunal skolpeng.

Statsbidraget är 138 000 kronor per utlandssvensk elev och år. Skolpengen 70 000 kronor i genomsnitt.

På Lundsberg framstår felen i det närmaste vara systematiska. Under drygt tre år sökte skolan om statsbidrag 146 gånger varav 41 inte borde ha bifallits. På så sätt fick skolan 2 954 400 kronor i statsbidrag. Korrekt hade varit ungefär hälften i kommunal skolpeng.

Dessutom har Lundsberg vid minst 13 tillfällen sökt och fått statsbidrag plus skolpeng för en och samma elev.

Staffan Hörnberg, rektor vid Lundsberg, säger att de kommer att betala tillbaka alla felaktiga bidrag.

Relaterade artiklar:
Utredning kring internatskolorna dröjer