skoljobb.se

Nyheter

Miljöpartiet vill begränsa friskolornas möjlighet till vinst

24 av Miljöpartiets 25 regionordförande vill begränsa friskolornas vinstmöjligheter, men vet ännu inte hur.

 

24 av Miljöpartiets 25 regionordförande vill begränsa friskolornas vinstmöjligheter, men vet ännu inte hur.

I MP har man längre diskuterat vinster som plockas ut ur offentlig sektor, och inte minst friskolornas situation

Partiledningen säger nu att man vill se en mellanväg där vinster tillåts under vissa förutsättningar och har lagt en proposition till helgens partikongress.