skoljobb.se

Nyheter

Mindre klasser bör prioriteras

Vilket alternativ tror du höjer elevernas betyg?

Vi frågade våra besökare om vilket alternativ som skulle höja elevernas betyg mest. De fick välja mellan, ""legitimerade lärare"", ""mindre klasser"", ""hårdare skolkregler"" eller ""andra alternativ"". 

437 st deltog i undersökningen

  1. Mindre klasser - 53%
  2. Leg. lärare - 30%
  3. andra alt. - 12%
  4. Hårdare skolkreg. - 5%