skoljobb.se

Nyheter

Mindre klasser ger högre lön

Låg- och mellanstadieelever som går i mindre klasser får bättre resultat och högre löner senare i livet. Stockholm universitet visar det i en nationalekonomisk studie.

Låg- och mellanstadieelever som går i mindre klasser får bättre resultat och högre löner senare i livet. Stockholm universitet visar det i en nationalekonomisk studie.

Enligt forskare bakom studien är det en investering att ha flera lärare. Mindre klasser kostar mer men effekterna på elevernas löner senare i livet är så pass stor.

Det kan ge en avkastning på närmare 20 procent enligt beräkningarna. För varje elev som en låg- och mellanstadieklass minskar ökar elevernas framtida löner med 0,7 procent.