skoljobb.se

Nyheter

Moderater blickar mot Kanada för vägledning

Vi ser en negativ trend vad gäller den svenska skolan, en utveckling som Kanada redan har genomgått - och vänt.

Vi ser en negativ trend vad gäller den svenska skolan, en utveckling som Kanada redan har genomgått - och vänt.

Lärarutbildaren Constantine Ioannou från Kanada är nu i fullt sjå med att dela med sig av den kanadensiska modellen.

Det är på moderaternas initiativ som Constantine är i Sverige, det är ursprungligen för förskolans skull men gäller även mer allmänt.
Kanadensiskan har en rad konkreta idéer för hur man vänder den negativa trenden:
- Samlade styrdokument och ökad individuell studieplansanpassning
- Särskild fokus på matematisk förmåga såväl som läsning.
- Ökad status för lärare

Men det som Moderaterna är särskilt intresserade av är ett lärarcoachningssystem som man anser ha haft störst betydelse för att vända utvecklingen, men det finns ännu inget förslag gällande hur det skulle implementeras.