skoljobb.se

Nyheter

Nätmobbarna en ny utmaning

Det visade sig vara ett omöjligt uppdrag att utse de effektivaste programmen mot mobbning.

Det visade sig vara ett omöjligt uppdrag att utse de effektivaste programmen mot mobbning.

Istället lanserar nu Skolverket en samling allmänna råd – och lägger luppen på kränkningar i digitala medier.

I fjol kom Skolverkets rapport som synade åtta program mot mobbing.
Man fann att trots att svenska skolor spenderar upp till 1 329 kronor per elev varje år på program mot kränkningar var effekterna små och inget program höll måttet i sin hel- het. Dessutom gick målet att fastslå de effektivaste programmen i stöpet eftersom alla skolor använde flera metoder samtidigt.

Skolor som arbetar systematiskt mot kränkningar, har bred kompetens i sina antimobbningsteam och gör elever delaktiga i skapandet av gemenskap på skolorna med till exempel elevkafé, skolresor och gemensamma skolregler, lyckas bättre. Rastvaktsystem och en regelbunden kartläggning av elevernas trygghet är också effektivt i det förebyggande arbetet.

Metoder som istället kan öka mobbningen är medling mellan elever, schemalagda lektioner i livs- kunskap och vissa former av kamratstödjande.