skoljobb.se

Nyheter

Nattis allt vanligare

Antal barn på ”nattis” har ökat kraftigt de senaste åren. 2010 var det 4 045 barn inskrivna, 2001 var det 4 600. Antal kommuner som erbjuder ”nattis” har ökat från 118 till 130 senaste året.

Antal barn på ”nattis” har ökat kraftigt de senaste åren. 2010 var det 4 045 barn inskrivna, 2001 var det 4 600. Antal kommuner som erbjuder ”nattis” har ökat från 118 till 130 senaste året.

Idag finns ingen skyldighet för kommuner att erbjuda barnomsorg på obekväma tider. Men sedan 1 juli ska de sträva efter att möta de behov som finns.


Läs även:

Många elever på en skolpsykolog

Ogiltig frånvaro kan leda till vite