skoljobb.se

Nyheter

NO-undervisningen har stora brister

Efter en granskning som Skolinspektionen gjort visar att det finns stora brister inom no-undervisningen i Sverige. I nära hälften av skolorna får lågstadieeleverna inte den undervisning i NO som de ska ha enligt kursplanen.

Efter en granskning som Skolinspektionen gjort visar att det finns stora brister inom no-undervisningen i Sverige. I nära hälften av skolorna får lågstadieeleverna inte den undervisning i NO som de ska ha enligt kursplanen.

Viktiga delar av undervisningen missas på många skolor. En granskning av 30 skolors lektioner i årskurs 1-3 visade att nästan hälften av skolorna inte undervisar inom alla områden i kursplanerna. Det rör främst ämnena i kemi och fysik som bristerna finns.

Kvaliteten på undervisnigen varierar stort mellan olika skolor, men även mellan olika klasser i samma skola. Lärare som har NO-inriktning i sin utbildning tar oftare upp alla områden i undervisningen än de som inte har det.