skoljobb.se

Nyheter

Nöjd med skolan men saknar motivation

SKL:s undersökning visar att nio av tio elever är trygga i skolan och åtta av tio upplever göga lärarförväntningar. Men motivationen att lära är låg.

SKL:s undersökning visar att nio av tio elever är trygga i skolan och åtta av tio upplever göga lärarförväntningar. Men motivationen att lära är låg.

Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt elevernas svar från kommunernas elevenkäter i en rapport om elevernas syn på undervisning, trygghet och motivation i skolan. Det var 122 kommuner som deltog i studien som omfattar 60 000 elever i årskurs fem och åtta.

– Överlag är det väldigt positiva svar om upplevelsen av kunskap och mål, återkoppling och att man får den hjälp man behöver, säger Hanna Åkesson, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad på SKL, till Skolvärlden.se.

Det sämsta i rapporten var motivationen hos eleverna. Det var endast 45 procent i årskurs åtta som var motiverad av att ”ha lust att lära mig mer”.

– Den frågan sticker ut och man verkar tappa engagemanget ju längre man går i skolan. Här finns en stor utmaning för skolan att motivera och inspirera elever, säger Hanna Åkesson.